nisso building no 27 shirokane terrace (3)

テラス

-