nisso building no 27 shirokane terrace (4)

テラス

-